Om SUSO

suso

Historik

Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO) bildades 1978 inom det som då hette Stockholms Kommunala Musikskola (numera Kulturskolan Stockholm). En av initiativtagarna var Wille Sundling, som även var orkesterns konstnärlige ledare fram till hösten 2004. Orkesterns medlemmar kom från början endast från Stockholms kommun, men numera är hela länet representerat.

Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv. Under ett drygt decennium med start säsongen 1990/91 hade SUSO en egen abonnemangsserie om fyra konserter per år i Stockholms Konserthus. Regelbundna konserter på Musikaliska utgör numera huvuddelen av orkesterns konsertverksamhet, tillsammans med de konserter som ges på andra platser i Stockholms län ett par gånger per år. Vid varje konsert inbjuds en ung och lovande solist, ofta en före detta medlem av orkestern, att framträda. Detta har i praktiken inneburit att SUSO har framträtt med ett sjuttiotal av Sveriges blivande framstående musiker.

Många av SUSO:s nuvarande medlemmar går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker, vilket blivit verklighet för många tidigare SUSO-medlemmar.

Utöver den fasta konsertverksamheten förekommer även andra evenemang, enskilt eller i samarbete med andra. SUSO har bland annat givit konserter tillsammans med Stockholms Studentsångare och andra körer, medverkat vid offentliga högtider, jul- och luciakonserter i Globen mm. I samband med turnéer har orkestern även konserterat i Egypten, Kina och många europeiska länder, senast i Tyskland (2017), Italien (2005 och 2011) och på Åland (2006).


SUSO vid Cabo da Roca i Portugal, september 2004
En mycket hög musikalisk kvalitet har gjort att SUSO fått beröm av både svenska och utländska tidningar:

”(Om 8:e symfonin) They presented Dvorak’s symphony with a more idiomatic rusticity than one finds in legions of sanitised professional performance of this embattled warhorse.”
(The Scotsman, Edinburgh)

“Frenetisher Beifall für eine hervorragende Leistung.” (Stadt Ludwigsburg, Tyskland)

”C’est indiscutablement un excellent ensemble, qui a été qualifié d’un des meilleurs orchestres de jeunes non seulement en Suède, mais au monde.” (Franskspråkig tidning i Kairo)

Stockholms Ungdomssymfoniorkester finns representerad på två CD-skivor. Läs mer om dessa och provlyssna här.

Dirigenter

Orkesterns första dirigent var sedan starten Wille Sundling. Han var under lång tid ledare för andraviolinstämman i Kungliga Filharmonikerna, med vilka han även uppträtt som solist och dirigent. Han har spelat i Crafoordkvartetten och andra mindre ensembler, samt är lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hösten 2004 lämnade Wille Sundling platsen som dirigent för SUSO.

SUSO’s dirigent mellan åren 2005-2022 var Glenn Mossop (f 1951 i Calgary, Kanada).
Efter universitetsstudier i hemlandet, Bachelor of Arts, 1971 / Bachelor of Music, 1975, studerade Glenn orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm mellan 1976-82 för Stig Westerberg, Siegfried Naumann och Jorma Panula (Diplom i Dirigering, 1982).
Glenn var musikalisk ledare vid Stockholms Musikdramatiska Ensemble 1979-1982 och dirigent vid Folkoperan 1982-1988. Han var chefdirigent vid Thunder Bay Symphony Orchestra i Kanada 1989-1995 och förste dirigent vid Västerås Sinfonietta 1999-2001. På meritlistan står även vinst av ”Orkesterns Pris” vid Grzgorz Fitelberg internationella tävling för dirigenter i Katowice, Polen 1983.
Glenn har medverkat på flera CD-skivor och vid inspelningar för Sveriges Radio, the Canadian Broadcasting Corporation och Czech Radio. Glenn har dirigerat de flesta professionella orkestrarna i både Sverige och Kanada och har lett ett stort antal operaföreställningar vid Värmlandsoperan och Norrlandsoperan.
Sedan 2007 är Glenn Adjungerad Lektor i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han arbetar ofta med amatörorkestrar och ungdomsorkestrar och är för närvarande chefdirigent både för SUSO och för Symfoniorkestern Pro Musica i Stockholm.

Sedan augusti 2022 är David Björkman SUSOs dirigent och konstnärlige ledare. David Björkman är ursprungligen från Skellefteå och studerade som ung violin vid Göteborgs Musikhögskola. Fram till det att han år 1999 sadlade om till dirigent, arbetade han som violinist i Göteborgs Symfoniker och konsertmästare på NorrlandsOperan. Därefter följde studier i dirigering i fem år vid Kungliga Musikhögskolan för professor Jorma Panula och privatlektioner för Esa-Pekka Salonen, samt för maestro Sixten Ehrling i New York.

Pedagogiska ledare

SUSO har under årens lopp haft många mycket kunniga pedagogiska ledare. Bland de som varit med längst och betyder mycket för SUSO även sedan de lämnat orkestern kan nämnas Ulla Magnusson (violin), Solveig Saving (cello), Catharina Grunér-Kronqvist (viola), Fredrik Ström (stråk) och Matoula Zachariadou (stråk) .