Internsidan

Här kommer viktig info som repscheman och kallelser till möten att läggas upp allteftersom.

 SUSO Repschema vt17

25/3: Extrainsatt årsmöte SUSOs stödförening

Lördag 25/3 kl 14.15 har SUSOs stödförening extrainsatt årsmöte med anledning av de stadgeändringar vi beslöt om på det ordinarie årsmötet. Samtliga medlemmar i orkestern är kallade.

Se kallelse och föredragningslista för mer info.